Opći uvjeti korištenja bicikla za probnu vožnju

Rog Joma d.o.o
Majstorska 7
Zagreb
OIB: 36654325004
e-mail: info.webshop@rog-joma.hr

 


OPĆI UVJETI KORIŠTENJA BICIKLA
ZA PROBNU (TESTNU) VOŽNJU

 


I.


Rog-Joma d.o.o. (u daljnjem tekstu: Rog-Joma) daje na korištenje (najam) bicikl u svrhu probne (testne) vožnje, u skladu s propisima, pod uvjetima iz ovih Općih uvjeta i potpisane Izjave Korisnika.
Korisnik koristi posuđeni bicikl na vlastitu odgovornost.
Rog -Joma ne odgovara za osobne stvari koje Korisnik prevozi na biciklu.
Rog-Joma ne odgovara za ozljede Korisnika ili trećih osoba uzrokovane korištenjem bicikla.
Korisnik preuzima odgovornost za štete na biciklu ili s biciklom kao i za otuđenje (krađu) bicikla za svo vrijeme korištenja.


II.


Korisnik je obvezan savjesno i pažljivo postupati s biciklom i koristiti bicikl samo za svrhu za koju ga je preuzeo - probnu vožnju, te nije dopušteno sudjelovati - koristiti bicikl u natjecanjima i bilo kakvim prigodama koje mogu povećati vjerojatnost oštećenja bicikla i opreme.
Korisnik smije koristiti bicikl samo za osobni -vlastiti prijevoz te ne može prenijeti svoje pravo na druge osobe niti dati bicikl u podposudbu (podnajam).
Korisnik je dužan prije preuzimanja bicikla i opreme, bicikl pregledati i prijaviti oštećenja koja je uočio. Kvar koji bi Korisnik primjetio pri vožnji dužan je bez odgode prijaviti i ako kvar nije prouzročen neispravnim korištenjem ima pravo dobiti drugi ispravan bicikl na korištenje ako ga prodavaonica ima na raspolaganju.
Korisnik je dužan bicikl koristiti u skladu s propisima, pridržavati se pravila i zakonskih propisa o sigurnosti prometa na cestama.
Korisnik se nadalje obvezuje:
- vratiti bicikl u ispravnom stanju kako ga je preuzeo i u dogovoreno vrijeme, u suprotnom, ako
bicikl ne vrati u dogovorenom roku smatrat će se da je otuđen te će se naplatiti bicikl u punom
iznosu.
- podmiriti svu eventualnu štetu na biciklu nastalu neispravnim korištenjem,
- da neće otuđiti bicikl i pripadajuće dijelove,
-da će u potpunosti podmiriti vrijednost novog bicikla u slučaju otuđenja,
- da će u slučaju krađe bicikla odmah obavijestiti Rog-Joma-u i policiju.


III.


Pri preuzimanju bicikla uzimaju se osobni podaci Korisnika (preslika osobne iskaznice i OIB, adresa, telefonski broj ...) te se smatra da Korisnik pristaje na davanje osobnih podataka u smislu propisa o zaštiti osobnih podataka.


IV.


U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
U slučaju potrebe za informacijama, one su dostupne putem e-mail adrese info.webshop@rog-joma.hr i telefonskih brojeva +385 (0)1 2300 156 i ovih Općih uvjeta.
Ovi Opći uvjeti dostupni su na svim prodajnim mjestima Rog-Joma-e i objavljeni na na Internetskoj stranici www.rog-joma.hr.


Uprava Rog-Joma-e d.o.o.

skrolaj na vrh